Popis

Vzorek ledvinitého arsenu z 10. patra dolu Svornost