Popis

Velmi kvalitní ukázka atakamitu z jeho typové lokality.