Popis

disk azuritu v kaolinitu, velmi vzácný případ primárního azuritu (všechny ostatní jsou z oxidační zóny)