Popis

Jedním z nejmladších primárních nerostů ve Stříbře je baryt, který hlavně ve formě stébelnatých a zrnitých agregátů bělavé a žlutavé barvy je v severní a jihovýchodní části revíru po křemeni nejhojnější složkou jaloviny. Tvoří tence a tlustě tabulkovité a hlavně sloupcovité krystaly  s protažením podle brachydiagonály, až 7 cm dlouhé, žluté, žlutohnědé, namodralé i zelenavé barvy.

Tabulkovité krystaly na vzorku jsou velikosti do 1 cm a tvoří bíložluté nepoškozené drúzy. Baryt pochází z roku 1980.