Popis

pěkný vzorek tabulkovitých krystalů barytu porostlých drobně krystalickým křemenem z Banské Štiavnice na Slovensku, velikost vzorku je 190 x 90 x 40 mm