Popis

Ne zcela častý vzorek boulangeritu – až 1 cm dlouhé řídké jehlice do prostoru (nikoliv tedy plstnatý agregát) – na sideritu a křemeni v příbramském krušku.