Popis

Velmi pěkná drúza krystalů Ca-chabazitu v dutině sodalitického tefritu z klasické lokality Řepčice u Litoměřic. Velikost krystalů do 15 mm. Rok nálezu 2012.