Popis

drobné kuličkovité agregáty vzácného chalkosideritu z klasické lokality Krásno u Horního Slavkova, velikost vzorku je 70 x 60 x 25 mm