Popis

Velký a bohatý vzorek radiálně paprsčitě uspořádaných jehlicových krystalů fialového dumortieritu