Popis

Hojné drobné krystalické agregáty erytrínu na puklinách horniny.