Popis

Krychle zeleného fluoritu s oranžovými středy a výraznou modrou fluorescencí pod UV světlem.

Vzorek má seříznutý jeden bok.