Popis

velmi bohatý vzorek drobných silně lesklých krychliček galkhaitu (velmi vzácný sulfid Cs,Tl a Hg) z nejlepšího světového nálezu v roce 1997