Popis

Krásně lesklé ledvinité agregáty goethitu/limonitu s radiálně paprsčitou vnitřní strukturou z historické německé lokality. Podle etikety vzorek pochází z roku 1918.