Popis

Mimořádně bohatý vzorek hyalitu (průhledná odrůda opálu) spolu s bílými kulovitými agregáty sftaffelitu (odrůda apatitu)