Popis

pěkný sbírkový vzorek drobně krystalického dolomitu s nízce klencovými krystaly kalcitu, vše narostlé na masivním sideritu z lokality Příbram – Březové Hory – historický vzorek, rozměry 14 x 11,5 x 6 cm