Popis

Pěkný vzorek klencovitých (pseudokubických) krystalů žlutého kalcitu na zvětralém bílém natrolitu ze Soutěsek.