Popis

Pěkný vzorek perimorfózy křemene po kalcitu. Vzorek je nepoškozený plovák z dutiny decentně pokrytý oxihydroxidy železa a manganu jež vytvářejí pro tuto lokalitu typickou patinu.