Popis

Jedná se o vzorek velkého formátu křemene bohatě prorostlého kovově z větší části stříbrně bílými zrnitými agregáty löllingitu z Přebuzi ( na druhé straně se vyskytují rovněž zrnité agregáty löllingitu, avšak ty jsou již šedivé a na povrchu porostlé kůrou zoxidovaného arsenidu železa ).