Popis

Krystal oktaedrického magnetitu zarostlého v břidlici.

Starší sběr z lomu Smrčník u Sobotína.