Popis

Silikát Be z pegmatitu Věžná I. V asociácii so seladonitom. Na vzorke sú dve pekné dutinky (viď foto).