Popis

Z katastru Borů je dnes známo přes 140 minerálů, většina z nich byla zjištěna v pegmatitech, dva z nich – cyrilovit a sekaninait jako zcela nové pro mineralogický systém. Nejbohatší na minerály byly pegmatitové žíly v Hatích, dosud v nich bylo zjištěno 94 minerálních druhů.

 Řadu vzácných minerálů poskytl pegmatit na Požárově mezi v těsné blízkosti Cyrilova. Proslul zvláště svými železnato-manganatými fosforečnany, jak primárními, tak sekundárními. Z první skupiny to byl hlavně zwieselit a graftonit, v podstatně menším množství sarkopsid a wolfeit. Vzácný byl harrisonit (teprve druhý výskyt na světě), trifylín, jenž je přeměněn ve ferisicklerit a heterozit. V jejich společnosti se vyskytly v nepatrném množství tyto minerály: uraninit, ilmenit, ixiolit, ferberit, kasiterit, zirkon, monazit-(Ce) a xenotim-(Y). Ze sekundárních fosfátů byl poměrně hojný vláknitý hnědý frondelit,……atd

Obsah:

Obsah…5
Úvod…7
Geomorfologická poloha a geologicko-petrografické poměry Borů a jejich nejbližšího okolí…9
Historie dobývání živců v Hatích u Dolních Borů a jejich okolí…17
Něco o pegmatitech a živcích…25
Pegmatity v Dolních Borech…29
Lithný pegmatit před Hatěmi …59
Desilikovaný pegmatit u Dolních Borů…63
Pegmatit na Požárově mezi u Cyrilova…67
Dutinový pegmatit u Cyrilova…73
Kamenolom v Dolních Borech…77
Hadcové těleso v Borském lese…89
Literatura…93
Seznam minerálů uvedených v textu…95
O autorovi…99
O Borech…101

Knižní parametry: vázaná vazba, 102 stran, obsahuje desítky vyobrazení