Popis

Černé kovově lesklé zrno vzácného Mn-kolumbitu (11 mm )

z litného pegmatitu Rožná – Hradisko.

Na lokalitě patří k vzácnějším nálezům.

Vzorek analyzován z důvodu záměny s podobným a hojnějším kasiteritem.