Popis

Moravské nerosty a jejich literatura

Autor: Tomáš Kruťa

Rok: 1966

Náklad pouze 900 výtisků!

379 stran, 30 stran fotopříloh, mapové přílohy, dobové fotografie

V knize si můžete najít jaké minerály se nacházejí právě v okolí Vašeho bydliště

Oficiální text:

Kompendium obsahuje přehledné dějiny moravské mineralogie, seznam nalezišť a popis jejich nerostů (1348 lokalit), dále seznam nerostů a výčet jejich nalezišť (317 čísel) a seznam opuštěných i činných dolů na Moravě. Uvádí nově zjištěná naleziště vltavínů (moldavitů) a výskytu nafty. Sem patří i nafta ve smyslu sběrného jména pro některé uhlovodíky. Z řady 101 nových nerostů objevených v minulých 25 letech a uvedených v knize jsou cyrilovit a koktait novými nerosty v mineralogickém systému. Seznam literatury zahrnuje 674 záznamů.
Vydáno k 150. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně a k 23. Mezinárodnímu geologickému kongresu v Československu v r. 1968 Rejstříky nerostů a nalezišť