Popis

Vzorek radiálně paprsčitých agregátů bílého natrolitu na puklině amfibolu. Vzorek upraven seříznutím podložky.