Popis

Velký vzorek pektolitu z Košťálova – žíla s kulovitými agregáty, které jsou složené z tenkých jehlic

Vzorek pochází ze starého lomu (protější svah od současného činného lomu), který je zavezen skládkou

Sběr v roce 1964