Popis

drúza drobných krystalů pyrargyritu na stibarsenu z klasického nálezu