Popis

Polymetalické ložisko Ag – Pb – Zn rud v oblasti Trepči poskytovalo po řadu let špičkové mineralogické vzorky rudních i doprovodných minerálů. Jedná se o skarnové ložisko v rekrystalizovaných vápencích svrchního triasu. Ložisko se vytvořilo ve dvou odlišných fázích mineralizace. Těžba v Trepči je známa od pozdního středověku. V 20. století byl důl v Kosovu několik let uzavřen a v roce 2005 znovu otevřen a přejmenován na důl Trepča Stan Terg. Dodnes však těžbu ohrožují ekonomické a částečně i politické problémy.

Vzorek pocházející z 80 – tých let minulého století a představuje vysoce estetickou a čerstvou ukázku krystalovaných sulfidů z dolů v kosovské Trepči. Vzorek tvoří kubické, rýhované, vysoce lesklé krystaly pyritu, přičemž největší má rozměry 1.5 x 1,5 cm, doplněné černými tetraedrickými a dodekaedrickými lesklými krystaly sfaleritu, přičemž největší krystal má rozměry 1,5 x 1 cm. Velmi pěkná sběratelská ukázka z klasické evropské lokality.