Popis

Chvaletický lom potažmo Zdechovický lom leží na severním výběžku Železných hor. Odedávna se zde těžila železná ruda a to již pro Přemysla Otakara II. V 19. století pak v malém množství limonit a Mn rudy. Po rozsáhlém vrtném průzkumu zde vznikl k 1.7.1949 národní podnik – Manganorudné a kyzové závody Chvaletice. Probíhala zde hlavně těžba pyritových břidlic a jejich zpracování na pyritový koncentrát. Velký jámový lom o délce 2500 m, šířce 500 m a hloubce 150 m byl rozfárán na 10 pater. Těžba skončila v roce 1975. V letech 1973 – 1979 byla nedaleko lomu postavena elektrárna Chvaletice a lom byl využíván jako usazovací nádrž na popílek. Lom je v současné době již zcela popílkem zaplaven. Celá řada mineralizací je příčinou toho, že ložisko Chvaletice patřilo co do počtu minerálů k významným mineralogickým nalezištěm evropského významu, nacházely se zde karbonáty a silikáty manganu a železa (rodochrozit a rodonit) a sulfidy železa (pyrit), a další, mnohdy raritní minerály (pyroxmangit, helvín aj.), je jich zde popsáno přes 80. Možnosti sběru jsou zde v současné době skoro nulové a navíc vzorky sbírané v dřívějších dobách díky kyzům rychle větrají a rozpadají se. Nerosty manganu se občas pokrývají černým povlakem Mn-oxidů. Dnes patří minerály z Chvaletic ke ,,klasice,, a každý sběratel se s větším či menším úspěchem snaží vzorky získat a ve sbírce uchovat.

Poměrně kvalitní a „čerstvá“ ukázka silikátu manganu rodonitu z klasického českého Mn-ložiska Chvaletice pochází z 80-tých let minulého století. Vzorek je tvořený tmavě červenou až červenohnědou žílou rodonitu, která běží po obvodě vzorku a je až 15 mm vysoká, na několika místech s náznaky tabulkovitých krystalů o velikosti do 1 cm. Dnes již prakticky nedostupný vzorek.