Popis

Velké krystaly sideritu z lokality Nižná Slaná na Slovensku