Popis

velký krystal ryzí síry, skeletový vývin typický pro krystalizaci z fumarolových plynů