Popis

krystal síry z lokality Vodinskoe, Samara Rusko. Velikost 25 x 20 x 18 mm.