Popis

Spekularit je odrůda hematitu, říká se mu také železitá slída či rubínová slída, chemicky alfa Fe2O3. Nazván je podle zrcadlového vzhledu tence tabulkovitých až jemně šupinatých krystalů hematitu. Je červenočerný až černý, silně stříbřitě kovově lesklý. Vyskytuje se především na Slovensku ve Spišsko-gemerském rudohoří, na sideritových ložiscích hydrotermálního původu.

Spekularit na vzorku tvoří hrubě šupinkovité, nepravidelně srostlé, místy zprohýbané agregáty krystalů hematitu velikosti do 1 cm a tloušťky 1 – 3 mm. Tento oboustranný vzorek má příhodný rozměr a pochází ze 70-tých let minulého století, ze sbírky významného českého sběratele Ing. Jiřího Šimka.