Popis

Dokumentační vzorek rozptýleného stříbra v kalcitové žilovině.