Popis

Až 0,5cm velké lesklé krystaly titanitu na puklině amfibolitu.