Popis

Zajímavá turmalínová „brekcie“ z Dobré Vody, kde jsou snad všechny typy elbaitu: menší růžové rubelity, větší zelené verdelity, namodralé indigolity. Některé krystaly mají známou formu v angličtině nazývanou „watermelon“: jádro krystalu je rubelitové a okraj verdelitový.