Popis

Lokalita Bobrová je klasická lokalita v oblasti strážeckého moldanubika. Do roku 1950 se jednalo o dvě osady, Horní a Dolní Bobrovou. Prvním mineralogicky zajímavým místem je vrch Valy, pojmenovaný podle pozůstatků gotického hrádku na svém vrcholu. Těsně pod vrcholem byl v minulosti lámán kámen v malém lůmku, jenž zastihnul několik metrů dlouhou a asi 0,5 m mocnou pegmatitovou žílu. Na úpatí kopce se pak v místě nazývaném Vápenice nalézá další drobný lomek, v kterém byly taktéž zastiženy pegmatitové žíly nesoucí krystaly záhněd, živců, muskovitu a skoryl-dravitu, který tvořil sloupcovité krystaly až 12 x 2 cm velké, samostané i hypoparaleně srostlé, volné i na drúzách společně s krystaly živců, křemene a muskovitu. Lokalita je dnes již hodně prokopána.

Nabízený vzorek pochází ze sbírky A. Kašpárka, z roku 1975. Představuje hypoparalelní srůst dvou krystalů skorylu o rozměru 5 x 1,5 cm s narostlými drobnými lupenitými krystaly muskovitu a skorylu.