Popis

Hypoparalerní záhněda na křemenné podložce, s částí x ortoklasu z r. 2000