Popis

bohatý vzorek zinkitu (červený) a franklinitu (černý), přítomen je i willemit (zelený v UV) a Mn-kalcit (červený v UV)