Popis

malý, ale zajímavý vzorek, několik „cik-cak“ rostlých žezlových krystalů