Popis

pěkná dutina s krystaly apofylitu a s kalcitem z Mariánské hory v Ústí nad Labem, velikost vzorku 120 x 70 x 50 mm, vzorek je ze zadní a spodní strany seříznut