Popis

pěkný vzorek medově hnědých krystalů barytu z lokality Tarnobrzeg v Polsku, baryty z této lokality mají zvýšený obsah Sr, někdy proto bývají označovány jako barytocelestin, velikost vzorku 90 x 65 x 45 mm