Popis

velké průsvitné lesklé zonální krychle fluoritu s inkluzemi drobných krystalů chalkopyritu a cinabaritu.  červené krystalky cinabaritu jsou menší než zarostlé chalkopyrity, jsou dobře viděl pod lupou. na dokonalém povrchu krystalů fluoritu lze také pozorovat zajímavou strukturu a maximální lesk pozorovatelný u tohoto minerálu.  kámen je jak efektní druza fluoritu tak ukázka dobře viditelných inkluzí v čirém fluoritu. lokalita: důl emilio, asturie, španělsko. tyto inkluze byli častěji nalézány v začátku těžby v dole emilio