Popis

extrémně vzácný krystalový tvar fluoritu – dva „pseudoskalenoedry“ do 6,5 cm (ve skutečnosti jde o extrémně deformované krychle) z jediného světového nálezu, vedle je sloupec skorylu