Popis

velká drúza kostrovitých krystalů galenitu s bílým barytem, nález v 90. letech