Popis

Velký krystal kolumbitu (1 cm), spolu s krystalem berylu (3 cm) a muskovitem v pegmatitovém materiálu

Lokalita: pegmatit D6E, Maršíkov, Jeseníky