Popis

velký vzorek křišťálu, přítomen je i jemnozrnný zelený muskovit