Popis

černé agregáty oxyskorylu (nový člen turmalínové skupiny) v žule z typové lokality