Popis

Na drůzu krystalů křemene a křišťálu (velikost krystalů do 1 cm) narůstají zelené agregáty pumpellyitu, podružně i drobné krystalky albitu; vzorek pochází z dnes již netěžené lokality Obří Důl v Krkonoších, která je součástí KRNAP a sběr je zde zakázán a sankcionován – jedná se tak o raritu.