Popis

velká drúza slabě modře naběhlých krystalů tennantitu-Zn (nový minerál, analyzováno) do 3 cm, místy narostlé drobné křišťálky, jen malé poškození (na fotografii s rukou je na pravé straně), z jednoho z nejlepších světových nálezů tetraedritové skupiny v roce 1999